TULEMUS 3: FITeens veebipõhine täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele

Kehalise kasvatuse õpetajate koolitamine digivahendite ja -ressursside kasutamise ning õpilaste motiveerimise alal on äärmiselt oluline teismeliste aktiivsema ja tervislikuma eluviisi saavutamisel.

Kehalise kasvatuse tunde peetakse tavaliselt vähem tähtsaks kui paljusid teisi ainetunde, nagu näiteks matemaatika- või keeletunnid. Lisaks võib nii mõnigi kehalise kasvatuse õpetaja kogeda raskusi köitvate ja motiveerivate veebitundide loomisel, kuna puuduvad teadmised erinevate digitaalsete võimaluste kohta.

Loodud rakendus ja selles sisalduvad võimalused on kasulikud vahendid teismeliste motiveerimiseks kehaliste tegevustega tegelemiseks. Eelnevalt aga tuleb õpetajatel rakendusega põhjalikult tutvuda, et saada sellest maksimaalset tuge veebipõhiste kehalise kasvatuse tundide ettevalmistamisel. Oluline on, et õpetajad oleksid täielikult teadlikud, kuidas rakenduse võimalusi enda tundidesse lisada. Samuti on oluline teada ka teisi digitaalseid vahendeid, mis täiendaksid loodud rakendust, võimaldades luua terviklikke ja kaasahaaravaid kehalise kasvatuse tunde.

Sel põhjusel luuakse õppehaldussüsteemi kursus, mis sisaldab kasulikke teadmisi kehalise kasvatuse õpetamise kohta digivahendite abil. See võimaldab haridustöötajatel omandada ülalnimetatud teadmisi.

Nothing to display yet