R1 FITEENS Työkalupakki

Yksi suurimmista esteistä terveellisten elämäntapojen ohjelmien toteuttamiselle kouluissa ovat puutteet kouluttajien ja opettajien tietoudessa. Edellä mainitut erilaiset tutkimukset viittaavat siihen, että tällaisten ohjelmien kestävyys riippuu suurelta osin siitä, kuinka koulut kehittävät ja pitävät palveluksessa asiantuntevia, ammattitaitoisia ja motivoituneita kouluttajia ja opettajia. Siksi on erittäin tärkeää tarjota opettajille terveyskasvatuksen koulutusta, jotta tällaiset interventiot kouluissa voivat onnistua paremmin.

Tämä tulos koostuu kokonaisvaltaisen työkalupaketin luomisesta opettajille, joka kattaa kuusi eri elementtiä (fyysinen aktiivisuus, riittävä uni, alhainen näyttöaika, alkoholin ja tupakan kulutus sekä terveellisen ruoan nauttiminen), joten ne voidaan sisällyttää  opetuskäytäntöihin.