R1 FITEENS Työkalupakki

FITeens hankkeessa on luotu työkalupakki, jonka tarkoituksena on avustaa liikunnanopettajia terveiden elämäntapojen ja liikkumisen edistämisessä opettamisessa. Hankkeessa on tunnistetty, että yksi suurimmista esteistä terveellisten elämäntapojen ohjelmien toteuttamiselle kouluissa ovat puutteet kouluttajien ja opettajien tietoudessa. Erilaiset tutkimukset ovat viitanneet siihen, että FITeensin kaltaisten koulutusohjelmien kestävyys riippuu suurelta osin siitä, kuinka koulut kehittävät ja pitävät palveluksessa asiantuntevia, ammattitaitoisia ja motivoituneita kouluttajia ja opettajia. Siksi on erittäin tärkeää tarjota opettajille terveyskasvatuksen koulutusta, jotta tällaiset interventiot kouluissa voivat onnistua paremmin.

Tämä hankkeen toimenpide koostuu kokonaisvaltaisen työkalupaketin luomisesta opettajille, joka kattaa kuusi eri elementtiä (fyysinen aktiivisuus, riittävä uni, alhainen näyttöaika, alkoholin ja tupakan kulutus sekä terveellisen ruoan nauttiminen).

Download Open toolkit in full screen