R3 FITeens digitaalinen täydennyskoulutus peruskouluopettajille

Liikunnanopettajien kouluttaminen digitaalisten työkalujen ja resurssien käyttöön sekä oppilaiden motivoimiseen on keskeinen rooli teini-ikäisten aktiivisempien ja terveellisempien elämäntapojen saavuttamisessa.

Liikuntatunteja pidetään yleensä vähemmän tärkeänä kuin monia muita aineita, kuten matematiikkaa tai kieliä. Lisäksi joillakin liikunnanopettajilla on monia vaikeuksia luoda kiinnostavia ja motivoivia verkkotunteja, koska heillä ei ole tietoa näistä digitaalisista resursseista.

Hankkeessa luotu sovellus ja sen sisältämät resurssit ovat hyödyllinen työkalu teini-ikäisten motivoimiseen ja motivaation lisäämiseen fyysiseen toimintaan. Tämä työkalu tarvitsee kuitenkin liikunnanopettajien vahvistusta ja tukea heidän verkkoliikuntatuntien aikana. On tärkeää, että he osaavat sisällyttää sovelluksen osaksi oppituntejaan ja sisällyttää myös muita digitaalisia elementtejä, jotka täydentävät sovellusta ja luovat täydellisiä ja mukaansatempaavia liikuntatunteja. Tästä syystä luodaan Oppimishallinnon kurssi, joka sisältää hyödyllistä tietoa liikuntakasvatuksen opettamisesta digitaalisilla työkaluilla. Se antaa opettajille mahdollisuuden hankkia edellä mainitut tiedot.

Ei vielä mitään näytettävää