R3 FITeens digitaalinen täydennyskoulutus peruskouluopettajille

Liikunnanopettajien kouluttamisella digitaalisten työkalujen ja resurssien käyttöön sekä oppilaiden motivoimiseen on keskeinen rooli teini-ikäisten aktiivisempien ja terveellisempien elämäntapojen saavuttamisessa.

Liikuntatunteja pidetään usein vähemmän tärkeänä kuin monia muita aineita, kuten matematiikkaa tai kieliä. Lisäksi joillakin liikunnanopettajilla voi olla vaikeuksia luoda kiinnostavia ja motivoivia verkkotunteja, koska heillä ei ole tietoa näistä digitaalisista resursseista.

Hankkeessa luotu sovellus ja sen sisältämät resurssit ovat hyödyllinen työkalu teini-ikäisten motivoimiseen ja motivaation lisäämiseen fyysiseen liikkumiseen. Tämä työkalu tarvitsee kuitenkin liikunnanopettajien tukea verkkoliikuntatuntien aikana. On tärkeää, että he osaavat sisällyttää sovelluksen osaksi oppituntejaan ja sisällyttää myös muita digitaalisia elementtejä, jotka täydentävät sovellusta ja luovat mukaansatempaavia liikuntatunteja. Tämän vuoksi opettajien tueksi kehitetään verkkokurssi, joka sisältää hyödyllistä tietoa liikuntakasvatuksen opettamisesta digitaalisilla työkaluilla. Se antaa opettajille mahdollisuuden hankkia edellä mainittua osaamista.

Ei vielä mitään näytettävää