Tiedotustapahtuma

Hankkeen tiedotusapahtuma järjestetään kaikissa kumppanimaissa, jotta osallistujat voivat esitellä sovelluksen käyttöä ja muita projektin tuloksia.Tilaisuus on suunnattu hankkeen kohderyhmälle, eli liikuntaopettajille, ja toivomme tavoittavamme vähintään 40 hankkeesta paikallistasolla kiinnostunutta osallistujaa: liikuntatieteen opettajia, liikunnanopettajia, opiskelijoita tai muita hankkeesta kiinnostuneita. Tiedotustapahtumat on tarkoitus järjestää elo-syyskuun 2023 välisenä aikana.