Bijeenkomst aan de Universiteit Gent

Presentatie van het FITeens-project


Door het F ite ens - project aan de Universiteit van Gent te presenteren , konden we ons werk delen met de deskundige en enthousiaste studenten van de universiteit. We bespraken de missie en doelstellingen van het project, de uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd bij de uitvoering ervan, evenals de toekomstige impact op het bevorderen van gezonde levensgewoonten onder tieners.

We deelden ook onze inzichten in hoe het project in de loop van de tijd is gegroeid en geëvolueerd, evenals onze plannen voor de toekomst. De studenten waren betrokken en wilden graag meer over het project leren, en we waren heel blij dat we ze een unieke kans konden bieden om met ons werk bezig te zijn. We kijken ernaar uit om in de toekomst samen met de Universiteit Gent verder te werken om het Fiteens-project verder te promoten.