EESMÄRGID

FITeens projekti eesmärk on piloteerida meelelahutuslikku ja kaasahaaravat hariduslikku sekkumist mobiilseadmetes, mis on suunatud teismelistele edendamaks nende kehalist aktiivsust järgnevalt:

a) Tõstes teadlikkust kehalise aktiivsuse ja tervislike harjumuste tähtsusest.

b) Toetades kehalise kasvatuse õpetajaid, et nad omandaksid laialdased teadmised, kuidas veebitunde ette valmistada ja läbi viia ning õpilasi kehalisse tegevusse kaasata, pakkudes neile kasulikke näpunäiteid.

c) Edendades igapäevase kehalise aktiivsuse harjumust.

d) Töötades välja mängulise ja kaasahaarava mobiiltelefonirakenduse motiveerimaks teismelisi olema kehaliselt aktiivne.

RAKENDAMINE

Projekti partnerid keskenduvad erinevatele tegevustele, et tagada projekti tulemuste rakendamine:

-Rahvusvahelisel koolitusüritusel osaleb vähemalt 12 projekti meeskonnaliiget ja kehalise kasvatuse õpetajat, millel on mitmekordistav mõju, võttes arvesse, et kaasatud õpetajad ja töötajad jagavad omakorda projekti kontseptsiooni suurema hulga haridusspetsialistidega. Lisaks koostavad partnerid dokumendi, mis laetakse üles projekti kodulehele ja Facebooki kontole, mis selgitab ürituse käigus läbi viidud erinevaid tegevusi.

-Vähemalt 12 kehalise kasvatuse õpetajat riigi kohta pääsevad ligi ja läbivad veebipõhise täiendkoolituse, mis aitab neil omandada laialdasi teadmisi tervislike harjumuste ja kaasahaaravate tegevuste kohta, mida saaks oma tundides rakendada, et parandada õpilaste suhtumist kehalise kasvatuse tundidesse.

-Rakendust proovib vähemalt 240 õpilast

-Mitmel projektiga seotud üritustel osaleb vähemalt 120 haridusasutuste ja spordialaliitude esindajat.

TULEMUSED

Projekti elutsükli jooksul eeldatakse, et partnerid saavutavad järgmised tulemused:

-Esimene tulemus seisneb õpetajate jaoks täieliku tööriistakomplekti loomises, mis hõlmab "Suur 6" erinevaid elemente (kehaline aktiivsus, piisav uni, vähene ekraani aega, vähene alkoholi ja tubaka tarbimine ning piisav tervisliku toidu tarbimine), et nad saaksid neid oma õpetamispraktikasse kaasata. Lisaks sisaldab tööriistakomplekt erinevaid kaasahaaravaid tegevusi ja soovitusi, mida saab klassiruumis rakendada.

-Teine tulemus koosneb ClassDojoga sarnase visuaalse aspektiga veebirakendusest, mis sisaldab olulisi "Suur 6"-ga seotud elemente, aidates õpilastel kaasahaaraval viisil omandada tervislikumad eluviisid. Õpilased saavad valida erinevaid vahendeid ning tegevusi, et parandada oma tervislikke harjumusi. Neil on võimalus kontrollida oma sooritust ja arengut, mis on kujutatud graafikul, mõõtes iga "Suur 6" elementi.

-Kolmas tulemus koosneb õppehaldussüsteemi kursusest, mis sisaldab kasulikke teadmisi kehalise kasvatuse õpetamise kohta digitaalseid vahendeid kasutades.