TULEMUS 1: FITeens tööristakomplekt

Üks peamistest takistustesti tervislike eluviiside sekkumisprogrammide rakendamisel koolides on õpetajate koolituse puudumine. Mitmed eelpool mainitud uuringud viitavad, et seesuguste sekkumisprogrammide jätkusuutlikkus sõltub suurel määral sellest, kuivõrd teadlikud, oskuslikud ja motiveeritud juhid ja õpetajad koolides töötavad. Seetõttu on ülimalt oluline õpetajaid tervisekasvatusalaselt koolitada, et seesugused sekkumisprogrammid koolides oleksid edukamad.

See tulemus seisneb õpetajate jaoks tervikliku tööriistakomplekti loomises, mis hõlmab „Suure 6“ erinevaid elemente (kehaline aktiivsus, piisav uni, vähene ekraaniaeg, vähene alkoholi ja tubaka tarbimine ning piisava tervisliku toidu tarbimine), et nad saaksid kaasata need oma õpetamispraktikasse.


Nothing to display yet