7. 10th Congress of Sport Pedagogy Scientific Society (SCPD)

Santarémin ammattikorkeakoulu esittelee FITeens-projektin 10. urheilupedagogiikan tiedeseuran kongressissa (SCPD)

Sociedade Científica de Pedagogia do Desporton (SCPD) ( http://www.ipg.pt/scpd/) 10. kongressi pidettiin 27. ja 28. huhtikuuta. Tapahtuma pidettiin Porton ammattikorkeakoulun Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, jossa käsiteltiin kansallisia ja kansainvälisiä tutkijoita, opettajia, yliopisto-opiskelijoita ja muita urheilun ammattilaisia aiheesta "Pedagoginen interventio urheiluun pandemian jälkeisessä kontekstissa: elätystä kokemuksesta uuteen". Haasteet".

FITeens-projektin esittelyssä keskityttiin hankkeen toteuttamisen ja kehittämisen päänäkökohtiin, kuten konsepteihin, tarkoituksiin ja tähänastisiin tuloksiin. Erityisesti käsiteltiin digitaalisten työkalujen merkitystä liikunnassa, urheilussa ja liikunnassa opettajien tukena. ja urheilualan ammattilaiset auttamaan nuoria vähentämään istumista ja omaksumaan aktiivisia ja terveellisiä elämäntapoja.